Maatschappelijke impact

Met onze kennis en innovaties kunnen wij als ingenieurs direct een betekenisvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Met een grote dosis innovativiteit én creativiteit maken we onze omgeving comfortabeler, veiliger en duurzamer.

In alle fasen van een project is maatschappelijke verantwoordelijkheid een thema. Wij laten de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, welzijn en duurzaamheid mee wegen in ons acquisitiebeleid. Én bij de aanvang van een project is het onderwerp maatschappelijke impact onderdeel van het uitgangspuntenoverleg. 

Niet alleen hebben we een kennisgroep “Duurzaamheid” welke ondertussen in vrijwel ieder project is vertegenwoordigd. Maar hebben we een werkgroep in het leven geroepen "Stoel van de toekomst" welke staat voor het besef dat we met de beslissingen van vandaag een duurzamere wereld creëren voor morgen. Deze werkgroep geeft binnen ABT onze toekomstige generatie een stem in belangrijke beslissingen.

Milieu Impact Monitor

De integrale duurzaamheidsteams van ABT werken continu aan een vermindering van de milieu-impact van projecten – tot we zero-impact kunnen bouwen!

Met de Milieu-Impact Monitor (MIM) kan met één druk op de knop de milieu-impact van complete gebouwdraagconstructies worden berekend. Met deze innovatie kunnen we actief sturen op schonere constructies. Met de MIM worden de carbon footprint en de schaduwprijs van de gemodelleerde draagconstructie real-time in Revit gemonitord.  Tijdens het ontwerpen van de hoofddraagconstructie is daarbij continu het materiaalgebruik – en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot en schaduwprijs – van verschillende ontwerpopties te volgen. We laten je graag zien hoe dit werkt!