Onze missie, visie en ambitie

Missie
ABT is een kennisgedreven ingenieursbureau dat met specialistische, technische kennis en integrale advisering de ambitie van de klant realiseert. Binnen onze projectorganisatie delen en ontwikkelen wij kennis. We werken vanuit een open cultuur, gelijkwaardigheid en een persoonlijke benadering.

Visie
ABT wil de gebouwde omgeving beter en duurzamer maken. We leveren een meerwaarde door innovatief denkwerk en met behulp van slimme technieken en processen. Hoe complex de klantvraag ook is, voor het vinden van een passende oplossing gaan wij tot het uiterste.

Ambitie
Het beste ingenieursbureau in Nederland op het vlak integrale techniek of het regisseren van techniek. Het nr. 1 ingenieursbureau in Nederland op het vlak van klanttevredenheid. Een plezierige stimulerende werkomgeving bieden. Het bouwen van een stabiele, vitale organisatie. Het realiseren van een kwalitatieve groei in kennis en in niveau.

Onze directie, even voorstellen

Onze kernwaarden

Autoriteit
We zijn continu in ontwikkeling om het beste ingenieursbureau te zijn en te blijven. Onze kennis en kunde is op heel hoog niveau en ons belangrijkste goed. De juiste mensen op de juiste plek, daarmee creëren we een omgeving waarin we onze expertises maximaal kunnen inzetten. Zo komen we tot hoogwaardige, vernieuwende oplossingen, waarbij techniek gepaard gaat met kennis van het proces. We werken in projectteams om zo onze veelzijdige kennis te verbinden. Het blijven ontwikkelen van onze mensen en hun kennis is voor ons dan ook van groot belang. (Lees meer over onze ontwikkelmogelijkheden.)

Inventiviteit 
We verkennen de grenzen van het mogelijke: grensverleggend waarmaken en focus op innovatie die waarde oplevert. Dit maakt ons onderscheidend. Wij realiseren de ambitie van onze opdrachtgever. We denken in mogelijkheden en met nieuwe ontwikkelingen tot hoogwaardige, innovatieve oplossingen komen. Door sparren met collega's en het leren van elkaars kennis en kunde, levert een waardevolle bijdrage aan de stijle leercurve van onze medewerkers,

Bezieling
Wij zijn samen ABT: professionals, zelfbewust, enthousiast, harde werkers. En bovenal zijn we trots. Trots op onze projecten en trots op de manier waarop we binnen ABT samen werken. Wij geloven in ABT, in onszelf en op de toegevoegde waarde die we aan de gebouwde omgeving leveren. Onze sterke kwaliteiten bundelen we in onze projectorganisatie en zo vormen we samen het beste ingenieursbureau van Nederland. Successen vieren we samen en van mindere successen leren we met elkaar. We krijgen het vertrouwen vanuit de organisatie zodat we geen rem voelen in de wijze waarop we ons werk uitvoeren.

60 jaar ABT

Historie ABT
Powered by Emply