Ons verhaal

Wij zijn een onafhankelijk ingenieursbureau en werken aan de technisch beste ontwerpen voor gebouwen en infrastructuur. We realiseren ontwerpen voor nieuwbouw en herbestemmingsopgaven, waarbij we met een integrale blik de oplossingen vinden voor de maatschappelijke uitdagingen. Wij floreren bij ambitieuze uitdagingen om een duurzaam gebouwde omgeving te realiseren, in lijn met de Paris Proof 2050 ambitie.

Uitdagingen in overvloed… maar hoe maak je van een idee of droom een gebouwde werkelijkheid? Onze engineers bouwen mee aan de ambities van onze opdrachtgevers. Dat vraagt om visie en ontwerpkracht.  Sinds 1953 ontwikkelen we vanuit onze passie voor techniek vernieuwende en integraal doordachte oplossingen. voor architecten, ontwikkelaars, gemeenten en aannemers.

Juist in projecten met zeer hoge ambities op het gebied van impact, duurzaamheid en kwaliteit maken wij het verschil. We hebben alles in huis. De technische skills, innovatiekracht en proceskennis. Omdat we deel zijn van het Oosterhoff-netwerk hebben we direct toegang tot complementaire expertise. Daardoor kunnen we complexe, unieke opgaves succesvol realiseren en samen met opdrachtgevers en partners de lat steeds hoger leggen.

Wendbare organisatie

Integraal werken aan technisch uitdagende projecten vormt de basis van ons organisatiemodel. We zijn georganiseerd vanuit onze technische expertise.  Nieuwe inzichten en innovaties kunnen meteen in projecten worden toegepast. We hebben een platte structuur en korte lijnen waardoor we snel kunnen schakelen als het project of de marktontwikkeling dat vraagt.

Voor specifieke expertisegebieden zoals vastgoedadvies, bouwmanagement of installatietechniek kunnen we specialisten van onze zusterbedrijven binnen Oosterhoff raadplegen. Deze brede range aan adviesdiensten direct beschikbaar maakt slimme integrale oplossingen snel mogelijk.

Directieteam

Het directieteam is actief betrokken bij de projecten. Samen met de stuurgroepen geeft zij uitvoering aan het beleid en sturing aan ABT.

Sander Dorleijn kent de ABT organisatie door en door. Sinds 2007 is de rode draad van zijn werk het vormgeven van succesvolle integrale samenwerking.  Hij heeft dit bereikt binnen ABT en bij projecten zoals de Nieuwe Rechtbank Amsterdam en Terminal Schiphol. Sander is in het directieteam verantwoordelijk voor business development en de aansluiting bij markt- en toekomstontwikkelingen.

Ruben Creutzburg is sinds oktober 2023 werkzaam bij ABT als operationeel directeur. Hiervoor heeft hij bijna 10 jaar directie ervaring in het leiden van een internationale projectorganisatie van geïntegreerde (radar)systemen. Hij is een echte teamspeler en gelooft in de kracht van samenwerking om te groeien en de organisatie als geheel te blijven ontwikkelen. Ruben is in het directieteam verantwoordelijk voor de interne (project)organisatie en bedrijfsvoering waaronder financiën. 

Interne verbinding

De focus van ABT  ligt op het continu toepassen, versterken en verdiepen van onze kennis. Iedere ABT’er is onderdeel van een kennisgroep. Daar bundelen, ontwikkelen en borgen we relevante kennis, dragen die intern en extern uit en zetten het actief in voor onze projecten. ABT’ers houden van een uitdaging, zijn nieuwsgierig, denken in mogelijkheden en dragen gepassioneerd bij vanuit hun specialisme.  Interne verbinding en samenwerking is de basis van ons succes. Daarom staat in onze cultuur transparantie, openheid en veiligheid voorop. We hebben een werkomgeving waar elke medewerker kan zijn wie hij of zij wil zijn en de ruimte heeft om innovatief te werken.

Veiligheid en duurzaamheidsambities

Bij ABT vinden we veiligheid belangrijk. We bekijken veilig werken in brede zin, dus zowel het handlen van gevaarlijke situaties op de bouwplaats, cyber security, sociale veiligheid als ontwerpveiligheid. Naast het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers door middel van campagnes en trainingen is er beleid met o.a. een zero tolerance statement en een klokkenluidersregeling. In 2022 betrad ABT trede 3 van de Safety Culture Ladder.

Paris Proof Commitment

Duurzaamheid en CO2-reductie zit al jaren in onze projecten en in onze bedrijfsvoering. Wij staan op trede 5 van de CO2-prestatieladder. Met de ondertekening van het Paris Proof Commitment van de DGBC heeft ABT zich verbonden aan de doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen, en de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen. Dit commitment sluit aan bij onze doelstelling om in 2028 voor onze eigen activiteiten klimaatneutraal te zijn. En bij onze ambitie om samen met onze partners en opdrachtgevers te zorgen voor duurzame woon- en werkomgevingen.

60 jaar ABT

Historie ABT